Bezárás

Zselickislak Belterület Vízrendezés és Zárortározó Létesítése

Vízrendezés

 

 

A projekt címe:Zselickislak belterületi vízrendezés és záportározó létesítése

A Támogatási szerződés száma:TOP-2.1.3-16.SO1-2019-00010

Az elnyert támogatás:120.000.000Ft

A projekt tervezett kezdete:2020.07.20:

Záportározó:060/6,hrsz

A cél az, hogy az elöntések megszünjenek. Ehhez a hirtelen érkező vizeket csupán árokkal elvezetni nem lehetséges, mert irreálie méretű meder kialakítását igényelné. Viszont a megfelelő területrendelkezésre állásának feltétele mellett, egy völgyzárógát építésével fel lehet fogni a vizet egy kisebbzáportározó tóban, majd lassabban, rendezetten le lehet engedni a levezető árokba.

A létesítendő tó vízgyűjtő területe 105,14ha. Táplalja az északra található nagyobb szántó területről érkező capadék víz, a dombos, északnyugati kaposvári területről hirtelen érkezőcsapadékvíz, a nyugati, szinte dombos területről egy kiépítendő árokkal bevezetett csapadékvíz, illetve egy forrás is.Utobbi jelenleg is az útárikban folyik tovább.Többek között ennek is köszönhető, hogy a terület vizes, lápos jellegű.

A tározó jellege völgyzáró gátas, területe megközelítőleg 0,95ha, befogadóképessége 1,2 m-es átlagosvízmélységgel számolva megközelítőleg 11.4m3 lehetne. A megfelelő medertérfogathoz földet kell kitermelni, ezt teljes egészében e töltéshez fel lehet használni. A völgyzárógát anyaga fölg.  Atöltés szélessége 3m, rézsűhajlás mindkét oldalon 1:2.  A töltés hossza 177m, magassága a jelenlegi terephez viszonyítva 2m.

Az árvízcsúcs csökkentés a tározóhoz épített zsilippel történik.  A műtárgyon 1 db DN 60 cm-es betoncső vezeti,mely pontos vízszabályzást tesz lehetővé. A töltésbe árapasztó műtárgy építése is szükséges lesz.  A kiépítendő árokföldárok, maximális területigénye szélességben 2m a hossza megközelítőleg 47fm.

Petőfi utcához kapcsolódóan: 125,166,195,189,183,177/2,0101,143,154/2hrsz. V1, V2, V3,V4, V5 befogadó árkok:

A vizek Zselickislaki árokba való bevezetését hivatottak megoldani. Ezen árkok java földárokként is megfelel, a lakott területek mellett burkolatot tervezünk.

V1-1, V1-2, V2-2, V3-1, V3-2, V4-1, V4-2, V5-1, V6 árkok:

Az utca útárkai, melyeket burkolni szükséges, hogy időt álllóak legyenek. Vannak már burkolt szakaszok, melyeket csak felújítani szükséges. A kapubejárók javát át kell építeni, de vannak csak felújításra szorulók is.

Dózsa György utcához kapcsolódóan:124hrsz.(058 is érintett, de munkavégzés nem történik)

V7 árok:

A felső szakasza burkolt és jó állapotú, ennek szerepe lesz a záportározóba való bevezetéssel. Az alsó szakasz s zsilip kivezetésésig földárokra tervezett, onnnantól burkolt, meglevő, a biszmegálló után, az alacsonyabb szakaszon pedig földárokként halad majd Zselickislaki árokig.

KossuthLajos utcához kapcsolódóan:49hrsz.

V8, V9 árkok:

 A település ezen részén a legtöbb csapadékvíz erre a szakaszra esik. A kapubejárókat mind át kell építeni, az árkot a nagyobb esés miatt végig burkolni kell. Az árkok befogadó rendezett és biztosított.

V10, V11 árkok:

Mivel egy nagy vízgyűjtő alsóbb részén található földárokról beszélünk, nagyon gyakran feliszaposodnak és hosszabb távon sokkal költségkímélőbbek és biztonságosabbak lesznek a tervezett árokburkolással.

Zselickislak, 2020.07.31