Bezárás

Vásárcsarnok

TOP-1.1.3-15-SO1 - Helyi gazdaságfejlesztés
A zselickislaki termelői piac létrehozása

A pályázó neve: Zselickislak Községi Önkormányzat
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.09.01.
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.08.31.

A projekt teljes költsége 114 458 750 Ft, azaz Száztizennégymillió-négyszázötvennyolcezer-hétszázötven forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SO1

 

Zselickislak Község Önkormányzata jelen pályázat önállóan támogatható tevékenységei közül a helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása című alprogramot célozza meg, melynek keretében egy új termelői piacot létesítene. A terület Zselickislak, egyik olyan telkén helyezkedik el, amely a település rendezési terve szerint különleges sport- és szabadidős rekreációs terület.


Projekt célja: Jelen projekt célja, hogy Zselickislak és a környező települések rendelkezzenek egy olyan termelői piaccal, ahol a kistermelők/őstermelők által megtermelt alaptermékeket, és azokból előállított élelmiszereket népszerűsítsék, illetve közvetlenül el tudják juttatni a fogyasztókhoz.

További céljuk, hogy az élelmiszerboltokban és áruházakban kapható exportált termékeket visszaszorítsák a térségben, amelyben a helyi termelői piac nagy segítséget nyújthat, hiszen a friss helyi termékek, szezonális, környezetkímélő, hagyományos módon, nagyobb előmunkával, odafigyeléssel előállított termékeket minőségét nyomon lehet követni, hiszen a termelők közvetlen kapcsolatban lehetnek a vevőkkel, így a termelés módjáról közvetlen tájékoztatást tudnak biztosítani.

A termékek előállítása, árusítása a térségben történne, így a bevétel is helyben maradna, ami kapcsán erősödne a helyi gazdaság, a helyben maradás, erősödhetnének a termelő-vevő, a vidék-város kapcsolatok.
A közvetlen értékesítésnek köszönhetően a termelőknek csökkenhetne a szállítási, tárolási, hűtési költségei, valamint mindezeknek köszönhetően a környezetterhelés is. A helyi termelői piac nem csak egyszerűen árucsere helyszíne lehetne, hanem egy értékes közösségi élmény színtere is, ahol jobban megismerhetik egymást a helyben és a térségben lakók, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom.

Színes és helyi sajátosságú programokkal kiegészítve a piacot, növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetőek a népi hagyományok is, valamint minden korosztály megtalálhatja a megfelelő kikapcsolódást szolgáló élményt a piac látogatásakor.