Bezárás

Foglalkoztatási paktum a Zselic térségben

 

 

tábla

A kedvezményezett neve: Zselici Térségi társulás;  Elnök: Bene Sándor

A projekt címe: Foglalkoztatási paktum a Zselic térségben

A paktum székhelye: 7400 Zselickislak, Kossuth L. u. 57.

A szerződött támogatás összege: 125 000 000 Ft, azaz Százhuszonötmillió forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

A projekt azonosítószáma: TOP-5.1.2-15-SO1-2016-0006

 

A Paktumról részletesen...

 A pályázó Zselici Térségi Társulás Somogy megyében, Kaposvár Megyei Jogú Várostól délre, a város vonzáskörzetében található. A projekt térségi hatóköre a Társulás 8 db településre, valamint a Társulást követő további településekre, összesen 25 db településre terjed ki:

Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Gálosfa, Hajmás, Juta, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Patca, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál településekre.

 

A zselici térség kiemelt feladatának tekinti a munkahely-teremtést, mindent megtesz, hogy a lakosságot munkához juttassa, hozzájárulva ezzel életkörülményeik javulásához, megélhetésük biztosításához. A helyi foglalkoztatási paktum ehhez a térségi foglalkoztatáspolitika fontos eszköze, segítségével keretek teremthetők a munkapiaci szereplők hatékony együttműködéséhez.
 

A projekt átfogó célja hozzájárulni a zselici térség foglalkoztatási térség foglalkozási szintjének emelkedéséhez, az itt élő munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációján keresztül, és a projekt területén élők életszínvonalának emelkedéséhez, a szegénységben élők felemelkedéséhez.

 

2018.10.31-re az eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor, azaz a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma eléri a 17 főt, egyúttal a már elindult támogatott foglalkoztatási akcióknak köszönhetően a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma eléri a 6 főt.

 

A helyi foglalkoztatási paktum vállalja, hogy a projekt végére, 2019.06.26-ra megszerzi a megadott standardok alapján előírt minősítést. Megvalósul a munkavállalói toborzás (81 főt érintően), a támogatott képzés és az erre épülő támogatott foglalkoztatás (36 főt érintően), valamint a helyi foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma eléri a 15 főt.