Bezárás

Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére (EFOP-3.9.2-16-2017-00043)

Zselickislak logó.jpgTérségi összefogás a Zselicben a humán                                                          
kapacitások fejlesztésére                                             
(EFOP-3.9.2-16-2017-00043)


A támogatás forrása az Európai Szociális Alap és                                         
a hazai központi költségvetés.
A megvalósítás időszaka:
2018.02.01. - 2020.01.31.
Projekt összköltség: 247 911 567 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A programban érintett lakosság: 4198 fő
A projekt 5 önkormányzat és egy szociális szövetkezet konzorciumi együttműködésével valósul
meg.


A konzorcium tagjai:
· Kadarkút Város Önkormányzata - konzorciumvezető
· Csököly Község Önkormányzata
· Rinyakovácsi Község Önkormányzata
· Szilvásszentmárton Község Önkormányzata
· Zselickislak Község Önkormányzata
· SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet


Célok:
· a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára képzési, továbbképzési
lehetőségek biztosítása
· a közszolgáltatások minőségi javítása
· a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése
· tudásszerzés lehetősége helyben a szakemberek és a lakosság számára
· a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése
· hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése


Eszközök:
· szakemberek számára: képzések, szakmai napok, esetmegbeszélések, workshopok
· lakosság számára: szabadidős gyerektér kialakítása a hétvégi és szünidei tematikus
programok hasznos eltöltésére, klubfoglalkozások (pénzügyi ismeretek, öko klub) ,
táborok, nyelvi képzések, sport-, egészség - és családi rendezvények,
tehetséggondozási program, ösztöndíj lehetősége


Célértékek:
· Támogatott programokban részt vevő tanulók: 600 fő
· Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves
korúak): 400 fő

· Továbbképzési programokban résztvevő, humán közszolgáltatásokban dolgozók: 120 fő
· A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán
közszolgáltatásban dolgozók: 100 fő
· A program elhagyásának időpontjában képesítést szerzők: 500 fő.